Linkovi

 

http://andrej.fizika.org/ostalo/gimnazija/math/trigonometrija/index.html  Link sadrži dinamički prikaz jedinične kružnice i trigonometrijskih funkcija definirane na istoj.

http://www.sosmath.com/index.html  Link sadrži jednostavna i cjelovita objašnjenja osnovnih matematičkih pojmova.

http://lavica.fesb.hr/mat1/  Na linku se nalaze predavanja i vježbe iz Matematike 1 uz veliki izbor riješenih zadataka.

http://lavica.fesb.hr/mat2/ Predavanja i vježbe iz Matematike 2 sa riješenim primjerima i zadacima.

http://e.math.hr/ Hrvatski matematički elektronski časopis koji obuhvaća veliki broj tema iz matematike uključujući i povijest matematike.

http://web.math.hr/hmd/news.html Stranice Hrvatskog matematičkog društva.

http://www.mathos.hr/kolokvij/slike/sa_predavanja/dvoboji.pps Malo povijesti matematike prikazane na prilično slikovit način.

http://classes.yale.edu/fractals/ Sistematizirana predavanja o fraktalnoj geometriji i veliki broj fascinirajućih slika fraktala.

http://www.mathacademy.com/pr/minitext/escher/   Mogu li se matematičke ideje izraziti i na likovni način?

http://www.sunsite.ubc.ca/LivingMathematics/V001N01/UBCExamples/Plot/calc.html Program za crtanje grafova funkcija i pripadnih Taylorovih polinoma.